English Version
当前位置: 首页 » 最新通知 关于启动长期公派出国(境)网上审批系统的通知 发布时间:2018-12-19

校内各相关单位:

为鼓励并支持乐虎88vip教师队伍更广泛地开展国际交流,提供高效、便捷的审批服务,现全面启用长期公派出国(境)网上审批系统。具体事宜见信息门户

 

                      人才人事处

                      2018年12月19日